Gwarantujemy najlepsza i najszybszą komunikację pomiędzy Państwa serwisami internetowymi a zewnętrznymi serwerami przechowującymi niezbędne bazy danych. Proponowane przez nas rozwiązania do synchronizacji online wykonywanej w czasie rzeczywistym - WebAPI - lub offline wykonywane na żądnie w oparciu o import - eksport danych w dowolnym, ustalonym formacie w znaczący sposób usprawnia obieg informacji zarówno ze świata jak i pomiędzy poszczególnymi oddziałami w firmie.

Proponowane przez nas rozwiązania online bazujące miedzy innymi na protokole SOAP pozwalają na pełną synchronizacje danych miedzy kilkoma systemami informatycznymi już po jednym kliknięciu. Systemy te dają możliwość pełnej automatyzacji przesyłu danych poprzez zastosowanie różnego rodzaju scheduler'ów.

W sytuacji gdy synchronizacja online nie będzie możliwa lub konieczna nasz zespół projektowy zaproponuje system zaimplementowany w oparciu o gotową specyfikację lub zaprezentuje jedno z gotowych rozwiązanie synchronizacji offline opartych na najnowszej specyfikacji języka XML.

Posiadamy bogate doświadczenie w użyciu i komunikacji z systemami WebAPI popularnych serwisów ogłoszeniowych.