Oferujemy tworzenie profesjonalnego wizerunku naszego Klienta w sieci WWW.
Znając aktualną ofertę rynkową tworzenia szablonowych stron WWW zapewniamy naszym klientom niepowtarzalny projekt graficzny, stworzony zgodnie z profilem działalności Klienta. Świadczymy usługi odświeżenia aktualnej strony Klienta, logotypu oraz materiałów reklamowych, pełna oferta w dziale usługi graficzne.

Po pierwszym spotkaniu z Klientem, określeniu głównych założeń strony WWW, określeniu grupy odbiorczej strony oraz struktury, przygotowujemy wycenę oraz przewidywany czas realizacji.
Po akceptacji warunków umowy, rozpoczynamy równolegle prace nad projektami graficznymi oraz implementacją kodu źródłowego.

Na podstawie wstępnych projektów graficznych Klient określa najbardziej odpowiadający mu styl strony, jeśli Klient nam zezwala, zawsze staramy się sami zaproponować ciekawe i optymalne rozwiązania.
Naszym Klientom oferujemy strony WWW napisane zgodnie z aktualnymi standardami internetowymi W3C. Źródło stron jest zawsze zoptymalizowane w najwyższej jakości w celu jak najłatwiejszego i najbardziej celnego kontaktu z odpowiednim klientem. Dodatkową ofertą jest prowadzenie przez nas płatnych akcji reklamowych - akcje reklamowe.

Wszystkie nasze rozwiązania wdrażane są z dynamiczną obsługa zawartości strony przez panel CMS. Klient może sam decydować o zawartości poszczególnych zakładek. Na prośbę Klienta możemy sami zajmować się aktualizacją witryny WWW.